PM på Svenska

 

PM

Till

StockholmRogaining

14 November, 2015 

Samling

Hash House är vid Nacka Strands Maässhall. Se efter kontroller så ni hamnar rätt (Erotikmäsan går i huset bredvid)

Öppet från ca kl 10.00.

Undvik smutsiga skor och strumpor inomhus.

Kommunikationer och Parkering

Tag Nackabussar mot Nacka Strand eller Nacka Forum. Parkering finns på i området, följ de parkeringsbestämmelser som finns. Ta av cyklar på taket innan ni åker ini garaget. Se Sl.se

Klasser

RUN: Herrar, Damer, Mixed, Veteraner Herrar och Veteraner mixed

BIKE: Herrar, Damer, Mixed, Veteraner Herrar och Veteraner mixed

Område

Tävlingsområdet består av två skogsområden av varierande storlek och däremellan bebyggelse. Respektera och tag hänsyn till andra som rör sig i området.

Start och mål

I direkt närhet av Hash-house 

Kartutdelning och start

Kartutdelning från kl. 11:00  vid Hash House,

Målgång BIKE

Fram till Klockan 16:00, därefter poängavdrag med 20 poäng per påbörjad minut. 

Målgång RUN

Fram till klockan 18:00, därefter poängavdrag med 20 poäng per påbörjad minut. 

Antal kontroller                

30 st. Observera att RUN och BIKE har olika kartor och därför olika kontroller.

Max avstånd mellan laget vid kontrolltagning för RUN 20m och BIKE 30m. I övrigt ska laget hålla sig inom hörhåll hela banan.

Poängsättning                   

Mellan 20 och 100 poäng per kontroll. Första siffran i kontrollnumret anger poäng i tiotal, kontroll 21 = 20 poäng, Kontroll 55=50 poäng

Terrängbeskrivning BIKE

Mestadels asfalt, grusvägar och större skogsstigar. Tekniskt krävande i mindre omfattning.

Terrängbeskrivning RUN

Större skogspartier med mestadels god framkomlighet. Stigar finns i varierande mängd. En del områden med kulturmark och bebyggelse där det är viktigt att inte springa över tomter eller skrämma djur. Löpning i bebyggelse kommer att förekomma bitvis i störe omfattning.

Tomt- och Ã…kermark

De flesta vägaroch stigar genom tomtmark är tillåtna att springa på. Det är absolut förbjudet att springa eller cykla över tomter. Observera att verkligheten är det som gäller, dvs respektera tomter oavsett vad kartan visar. Undvik att korsa de golfbanor som finns i området.

 Erstavik är förbjudet område. Observera att det inte finns några snitslar i området utan ni måste veta var ni är.

Utrustning

Då banorna kommer passera vissa hårt trafikerade vägar så rekommendera vi att alla tävlande är ordentligt synliga med reflexer.

Utrustning BIKE

Cykelljus fram (vitt sken) och bak (rött sken) måste finnas på cykeln då det blir mörkt vid 15-tiden. Ringklocka är bra för att varna andra som är ute i skogen

Reflexvästar är alltid bra.

Stämpling

SportIdent. En SI-pinne per lag. Kom ihåg att tömma SI-pinnen innan start. Kontrollera vid ankomst att ni har rätt SI-pinne.

 

LÃ¥nade SI-pinnar

Fås vid ankomst. Borttappad pinne ersätts med 600 SEK.

Vätskekontroller

Vätskekontroller med sportdryck och vatten kommer att finnas på minst 1 plats i tävlingsområdet. 

Vid Hash House kommer det att finnas vatten och bananer.

Kartor

Bike Skala 1:15 000, RUN Skala 1:15000. Ni kommer få en mindre karta med alla kontroller i Erstavik, som ni själva får föra över på en stor karta.

Omklädnad/tvagning

Inomhus med våtklut. Ta med en liten handduk som ni kan blöta ordentligt.

Priser

Priser till de bästa, samt utlottning bland alla startande. 

Klasser med få startande bedöms mot andra klasser (vi har behållit officiella klassindelningen för att ni ska veta vilka som är i samma ålder)

Prisutdelning kommer att hållas för BIKE  17:00 cirka, och i RUN ca 19:00.

Anmälningsavgift

Ska vara inbetald eller betalas på plats. Kontant eller Swisha på +46703236695

EfterAnmälan

Efteranmälan för 500 kr per person i mån av tillgång på kartor. Först till kvarn gäller. Kontant betalning eller Swish

Upplysningar

Ola KÃ¥berg, 070-323 66 95, olakaberg@hotmail.com

Hemsida

http://www.stockholmrogaining.se

 

VÄLKOMNA