Inbjudan

STOCKHOLM ROGAINING 2016-11-19

Rogaining är en typ av poängorientering som utvecklats i Australien och innebär att man får en karta med ett antal kontroller inritade. Dessa kontroller ger olika poäng beroende på svårighetsgrad och avstånd från start- och målområdet (Hash House). Man måste vara minst två stycken i varje lag. Man får sedan en viss tid på sig för att plocka så många poäng som möjligt. Det förekommer tävlingar på 6 timmar, 12 timmar och 24 timmar, där VM alltid är på 24 timmar. En del springer under hela loppet medan andra vandrar hela tiden beroende på ambitionsnivå. 

Samling       

Hash House befinner sig vid en hemlig plats i stockholmsområdet som meddelas ungefär en vecka innan tävlingen i PM. Öppet från 09:30-20:30

Klassindelning                  

RUN: Herrar, Damer, Mixed, Veteraner Herrar, Veteraner Damer och Veteraner mixed. 6 timmar

BIKE: Herrar, Damer, Mixed, Veteraner Herrar, Veteraner Damer och Veteraner mixed. 4 timmar

Veteraner är de som är födda 1966 eller tidigare. Observera att hela laget måste vara veteraner.

Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser vid för få anmälda i någon klass.

Deltagare per lag              

2-5 deltagare per lag. Alla i laget skall vara inom hörhåll för varandra under hela loppet. Vid kontrolltagning gäller att avståndet mellan lagmedlemmarna inte får vara längre än 20 meter. (För BIKE gäller 30m)

Kartutdelning, start och mål                     

Kartutdelning från kl. 11.00 vid Hash House, start kl. 12.00 och mål kl. 18.00 (16.00 för BIKE).  Således bör pannlampa eller liknande användas. Vi rekommenderar även att reflexväst används.

Antal kontroller                

Ca 30 st. Beror på de slutlig banläggningen

Poängsättning                   

Mellan 20 och 100 poäng per kontroll.

Poängavdrag vid sen återkomst

Poängavdrag gäller vid återkomst till Hash House efter kl. 18.00. (16.00 för BIKE klassen)

Syfte             

Att samla så många poäng som möjligt. Vid samma poäng gäller att det lag som är först tillbaka till Hash House får bättre placering.

Om ni kommer tillbaka till Hash House efter 18:00 eller 16:00 for BIKE så kostar det 20 poäng per påbörjad minut. 

Vätskekontroller/ mat    

Vätskekontroller med sportdryck och vatten kommer att finnas på utmärkt plats i tävlingsområdet. Vid Hash House kommer det att finnas vätska, bananer, russin etc. Middag ingår i år i anmälningsavgiften och serveras efteråt i Hash House inkl. vegetariskt alternativ.

Kartor

Skala 1:10 000 - 1:50 000

Dusch

Uppvärmd utomhus.

Priser

Priser till de bästa, samt utlottning bland alla startande.  Prisutdelning kommer att hållas ca kl. 19.00. (BIKE – 17.00)

Anmälningsavgift

500 SEK per person, inkl. kaffe, middag och SI-pinne. Utan middag 400 SEK per preson

Anmälan

Per e-mail till: olakaberg@hotmail.com. Ange Klass, Lagnamn, Namn på alla lagmedlemmar, SI-nummer, Vegetarianer eller Allergier för middagen. Ange EJ MIDDAG om så önskas. 

Mobilnummer som ni kan nås på under tävlingsdagen om ni vet det redan idag. 

Eller via  eventor (nytt för i år)

Vi använder Sport-Ident. Om du vill använda egen pinne, skicka numret med anmälan.  

Anmälan skall vara arrangörerna tillhanda söndagen den 13 november. Efteranmälan fram till start (+100 kr per person) i mån av tillgång på kartor. Ju tidigare desto bättre.

Anmälningsavgiften betalats in på plusgirokonto nummer 16 67 23-7 (OK Ravinen), via Swish i förväg, eller på plats (kontant eller Swish).

Swish  070323 66 95, Ola Kåberg, uppge lagnamn

Upplysningar

Ola KÃ¥berg, 070-323 66 95, olakaberg@hotmail.com

Hemsida

http://www.stockholmrogaining.se

 

  
 

                                                                     
Välkomna till OK Ravinens Rogaining 2016!