www stockholm rogaining se arrangeras av orienteringsklubben www ravinen org  
 
Startsida
FAQ
Anmälan
Kontakt
 
rogaining.com
ravinen.org


Anmälan

Välkommen med din anmälan till Stockholm Rogaining!

Du anmäler dig genom att maila rogaine2008@live.se. I anmälan uppger du:
- Namn
- Eventuellt lagnamn
- Eventuellt bricknummer
- Klass

Därefter sätter du in 200:- per person på plusgirokonto nummer 166723-7, OK Ravinen. Anmälan är giltig när pengarna kommit oss tillhanda.

Anmälan skall vara arrangörerna tillhanda den 8 november. Efteranmälan (+50%) i mån av tillgång på kartor senast den 13 november.


 


www.ravinen.org